Proje Yöneticisi - SSTTEK

Proje Yöneticisi

Dinamik ekibimize katılın ve yenilikçi teknoloji şirketimizin yazılım projelerinde önemli bir rol oynayın. Mükemmellik, kapsayıcılık ve sürekli iyileştirme kültürünü geliştirmeye kararlıyız.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje kapsamını tanımlamak ve netleştirmek, proje planı geliştirmek, teslimatları belirlemek ve projenin çalışma kapsamına nelerin dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirmek.
 • Proje ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli kaynaklar, ekip üyeleri ve başarılı bir sonuç elde etmek için dahil edilmesi gereken diğer departmanları belirlemek.
 • Ekip çabasını koordine etmek, görevleri atamak, kilit proje oyuncularına yön vermek ve herkesi motive tutmak.
 • Bir program ve proje zaman çizelgesi oluşturmak, projenin her aşamasının bütçe dahilinde kalmasını ve proje ilerlemesinin raporlanmasını sağlamak.
 • Proje çıktılarıyla uyumlu değişiklikleri gerektiğinde uygulamak ve yönetmek, teslimatlar için kalite güvencesine liderlik etmek.
 • Projenin başlangıcından bitişine kadar ilerlemeyi kontrol etmek ve belgelendirmek, projenin her aşamasını ve nihai sonuçlarını değerlendirmek.

Gereksinimler ve Nitelikler:

 • Bir ekibi yönlendirme, motivasyonu sürdürme ve ekip ve proje içinde yenilik için olumlu bir ortam yaratma konularında güven.
 • Bürokratik engelleri aşma ve diğer departmanlarda potansiyel kaynaklara ulaşma konusunda becerikli ve ileri görüşlü olma.
 • Çatışmaları çözme ve zorlukların açıkça paylaşıldığı ve tartışıldığı açık bir ortam yaratma yeteneği.
 • Stresi tolere edebilme, riskleri azaltma ve problem çözme yeteneği ile mükemmel karar verme ve liderlik becerileri.
 • Şirket liderliği için uygun bütçe, zaman çizelgesi ve kapsamı sağlamak için güçlü müzakere teknikleri.

Tercih Edilen Sertifikalar:

 • PMI-PMP (Project Management Professional)
 • PSM I (Professional Scrum Master I)
 • PSPO (Professional Scrum Product Owner)
 • CSM (Certified ScrumMaster)
 • DASM (Disciplined Agile Scrum Master)
 • DASSM (Disciplined Agile Senior Scrum Master)

  Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni okudum ve başvuru için ilettiğim bilgi ve belgelerin bu kapsamda işlenmesini, korunmasını ve yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

  Kariyer

  SSTTEK takım arkadaşlarını arıyor!

  Bize katılın ve geleceğin dünyasında nasıl bir etkiniz olabileceğini görün!