Back

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Müşteri odaklı bir organizasyon olan SST Teknoloji’nin vizyonu; “Tüm müşterilerin ortak bir platformda ürünlerini şeffaf ve adil bir şekilde alıp satabileceği, depolayabileceği ve yönetebileceği küresel bir dijital ekosistem yaratmaktır”. Bu platformun kullanıcıları arasındaki tüm etkileşimler için etik standartlar oluşturmanın yanı sıra, küresel ölçekte uzun vadeli hedefimiz, müşterilerin tedarik, lojistik, üretim ve tüketim zincirlerini birbiriyle verimli ve sorunsuz bir etkileşim içinde yönetebileceği bir dijital ortam yaratmaktır.

SST Teknoloji bu vizyonu gerçekleştirme amacıyla, aşağıda sunulan uluslararası standartlarda ürün ve hizmetler sunmaktadır:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi.

SST Teknoloji, güçlü, başarılı ve etik bir şirket olma hedefi rehberliğinde güçlü ilkelere sahiptir. Organizasyonumuzun, aşağıda sunulan yüksek kalite, güvenlik ve çevresel sorumluluklar kapsamında açık zorunluluklarımız vardır:

Kalite

 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunmak ve Kalite Yönetim Sistemini ISO 9001 gerekliliklerini esas alarak sürekli iyileştirmek.
 • Veriler, sistemler ve ağlar dahil olmak üzere bilgi varlıklarını yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değişikliğe veya imhaya karşı korumak ve ISO 27001 gerekliliklerine dayalı olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirmek.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini korumak ve Kişisel Veri Yönetim Sistemini ISO 27701 gerekliliklerine göre sürekli iyileştirmek.
 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan yüksek kaliteli BT hizmetleri sunmak ve BT Hizmet Yönetim Sistemlerini ISO 20000-1 gerekliliklerine dayalı olarak sürekli iyileştirmek.
 • Kalite yönetimi, bilgi güvenliği, kişisel veri yönetimi ve BT hizmet yönetimi ile ilgili tüm geçerli yasal, düzenleyici ve sözleşme gerekliliklerine uymak.
 • Kalite, bilgi güvenliği, kişisel veriler ve BT hizmetleri ile ilgili riskleri belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve risk yönetimi süreçlerini sürekli iyileştirmek.
 • İç denetimler, yönetimin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirme girişimleri dahil olmak üzere entegre yönetim sistemlerinin etkinliğini düzenli olarak izlemek.
 • Entegre yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için çalışanlara gerekli eğitim ve farkındalığı sağlamak.

Güvenlik & Sağlık

 • Çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların güvenliğini ve sağlığını sağlamak ve ilgili sistemleri sürekli iyileştirmek.
 • Güvenlik ve sağlık risklerini belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek, risk tanımlama ve yönetim süreçlerini sürekli iyileştirmek.
 • Sağlık ve güvenliği etkin bir şekilde uygulamak ve sürdürmek için çalışanlara gerekli eğitim ve farkındalığı sağlamak.
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak ve olası olaylara etkin bir şekilde müdahale etmek.
 • İlgili veriler aracılığıyla güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek.
 • Tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri dahil olmak üzere güvenlik ve sağlık sorunları hakkında çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak.

Çevresel Etki

 • Çevreyi korumak, kirliliği önlemek ve doğal kaynaklar üzerindeki etkiyi en aza indirmek.
 • Çevresel etki ile ilgili tüm geçerli yasal, düzenleyici ve sözleşme gerekliliklerine uymak.
 • Operasyon ve faaliyetlerde kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve atık oluşumunu azaltmak.
 • Operasyonlar ve faaliyetlerle ilgili çevresel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek.
 • Çevresel etkiyi azaltmak için sistemleri sürekli iyileştirmek.
 • Tehlikeler, riskler ve kontrol önlemleri dahil olmak üzere çevresel konular hakkında çalışanlar, müşteriler ve diğer paydaşlarla etkin bir şekilde iletişim kurmak.
 • Aynı çevresel değerleri paylaşmalarını sağlamak için tedarikçiler ve yükleniciler ile çalışmak.

Dr. Salim Satır P.Eng

Yönetim Kurulu Başkanı