Back

Kullanıcı Hüküm ve Şartları

 1. Taraflar
  1. www.ssttek.com isimli alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi (“İnternet Sitesi”) Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Allianz Tower K:28 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren SST Teknoloji A.Ş. (“SST”) tarafından işletilmektedir. İnternet Sitesi’nden herhangi bir şekilde yararlanan herkes Kullanıcı olarak adlandırılacaktır.
  2. İşbu SST Kullanıcısı hüküm ve şartlarında (“Hüküm ve Şartlar”) SST ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.
 2. Hüküm ve Şartların Konusu
  1. İşbu Hüküm ve Şartların konusu; Kullanıcıların İnternet Sitesi içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için uyulması gereken usul ve esaslar ile İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin şartları belirlemek ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İnternet Sitesi’nin bazı özelliklerinden yararlanabilmek için İnternet Sitesi’ne üye olmak ve bu kapsamda ek sözleşmeler kabul etmek gerekebilir.
 3. Hüküm ve Koşulların Kabulü, Uygulanması ve Değiştirilmesi
  1. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne girmesi, İnternet Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişim sağlaması ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir bilgiyi kullanması ile Kullanıcı’nın Hüküm ve Şartları kabul edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce Kullanıcı’nın işbu Hüküm ve Şartları dikkatlice okuması gerekmektedir. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri Kullanıcı için uygun değilse Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni kullanmamalıdır.
  2. İnternet Sitesi, İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetler ve işbu Hüküm ve Şartlar, SST tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin ve/veya önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilecektir. Söz konusu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayınlandığı gün yürürlüğe girecektir. SST, değişikliklere ilişkin Kullanıcı’yı bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir. Bu nedenden dolayı, Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni her ziyaret ettiğinizde Hüküm ve Şartlar’a tekrardan bakması önerilmekte olup Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne tekrardan girilmesi, erişim sağlanması ve/veya herhangi bir şekilde yararlanmaya devam etmesi halinde Hüküm ve Şartları’ndaki değişiklik ve güncellemeleri bildiği ve kabul ettiği anlamına gelecektir.
 4. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne ve İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SST’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, İnternet Sitesi’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  2. Kullanıcı, İnternet Sitesi de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Hüküm ve Şartlar ile İnternet Sitesi de zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uymalı ve İnternet Sitesi’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, haksız fiillerde, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmamalıdır.
  3. İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. SST, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Hüküm ve Şartlar ve mevzuata aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Hüküm ve Şartlar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan SST’nin uğrayacağı zararlar SST tarafından Kullanıcı’ya rücu edilecek ve Kullanıcı, SST’nin ve/veya üçüncü kişilerin zararlarını ilk taleplerine istinaden derhal tazmin edecektir.
  4. Kullanıcı, SST’nin İnternet Sitesi ye virüs veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını garanti etmediğini; ayrıca SST’nin İnternet Sitesi’nden yahut İnternet Sitesi’ne üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini kabul etmektedir. Son olarak Kullanıcı SST ’nin yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama gibi yükümlülüğünün olmadığını bildiğini beyan etmektedir.
  5. Kullanıcı, İnternet Sitesi de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için İnternet Sitesi’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. SST’nin dilediği zaman İnternet Sitesi’ni geçici veya kalıcı olarak, İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetlerini kısmen/tamamen durdurma, kapatma ve/veya İnternet Sitesi üzerinde (sunulan hizmetler de dahil) dilediği değişiklikleri yapma hakkı bulunmaktadır.
  6. Kullanıcı’nın; İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek, İnternet Sitesi’nin yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların İnternet Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, İnternet Sitesi’ne bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, İnternet Sitesi’nde yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; İnternet Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya İnternet Sitesi, SST ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, İnternet Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi ile SST sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
  7. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ya da İnternet Sitesi ile ilgili herhangi bir hizmeti, diğer gerçek ya da tüzel kişileri taciz, istismar, takip, tehdit ya da karalama amaçları ile kullanamaz ve SST bu şekildeki kullanımlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın açıklanan şekilde kötüye kullanımlarına izin verilmez ve SST, söz konusu kullanımları engellemek ya da önlemek amacıyla makul şekilde gereken her türlü metot ile müdahale edebilir. İnternet Sitesi ya da İnternet Sitesi ile ilgili herhangi bir hizmet tüm dillerde ya da Kullanıcı’nın buluduğu ülkenin dilinde sunulmayabilir veya belirli bir bölgeden erişilemeyebilir ya da o bölgede kullanımı uygun olmayabilir. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni ya da İnternet Sitesi ile ilgili herhangi bir hizmeti kullanmayı seçmesi halinde, Kullanıcı tabi olunan tüm hukuk kurallarına uygun hareket etmekten sorumludur. SST İnternet Sitesi’nin tamamını ya da bir kısmını Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, çıkarma, yayından kaldırma, iptal etme, sınırlama ya da erişime kısıtlama haklarını saklı tutar ve bu hakları kullanmasından dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluk taşımaz.
 5. SST’nin Hak ve Yükümlülükleri
  1. SST herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Hüküm ve Şartları ve İnternet Sitesi üzerinden yayınladığı sair kullanım şartlarını dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına ek olarak İnternet Sitesi’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır ve bu durumdan dolayı Kullanıcı’nın buna ilişkin taleplerini kabul etmek zorunda değildir.
  2. İnternet Sitesi’nde bulunan yazılımlar, görseller, tasarımlar, içerikler, yazılar, logolar, markalar, grafikler, videolar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri mülkiyetler (“FM”) fikri, sınai ve diğer hakları SST’e aittir. İnternet Sitesi’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya İnternet Sitesi’nden faydalanmanın ötesinde kullanılması, İnternet Sitesi dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir FM, SST tarafından önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SST’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  3. SST’nin İnternet Sitesi vasıtasıyla elde ettiği tüm kişisel nitelikte olmayan verileri ve İnternet Sitesi üzerinde oluşan trafiği (kişisel veri içermemek kaydıyla) dilediği gibi takip etme ve bu kapsamdaki verileri dilediği şekilde işleme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, SST’nin kullanıcı çerezlerini nasıl kullandığına ilişkin detaylı bilgiye İnternet Sitesi’nde bulunan güncel Çerez Politikası üzerinden, kullanıcı verilerine ilişkin detaylı bilgilere hem güncel Aydınlatma Metni hem de güncel KVKK Politikası üzerinden ulaşabilir.
  4. SST, İnternet Sitesi ye girilmesi, İnternet Sitesi’nin ya da İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SST, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
  5. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi kapsamındaki özellikler ve sair içerikler İnternet Sitesi’nde yer aldığı şekliyle sunulmakta olup, bu kapsamda SST ’nin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. SST, işbu Hüküm ve Şartlar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  6. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SST sorumlu tutulamaz.
  7. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden SST’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SST’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 6. Muhtelif Hükümler
  1. İşbu Hüküm ve Şartların herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz kabul edilirse, diğer hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir.
  2. Kullanıcı, işbu Hüküm ve Şartlar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başka bir kişiye veya şirkete devir veya temlik edemez. SST, işbu Hüküm ve Şartlar’daki hak ve yükümlülüklerini grup şirketlerine, iştiraklerine ve/veya şubelerine devir veya temlik edebilecektir.
  3. SST’nin işbu Hüküm ve Şartlar kapsamında düzenlenen haklarından herhangi birini kullanmaması, feragat anlamına gelmeyecek olup, bu daha sonraki bir tarihte ilgili hakların kullanılmasını veya uygulanmasını engellemez.
  4. İşbu Hüküm ve Şartlar Türk Hukuku uygulanacak olup bunların uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  5. Taraflar, işbu Hüküm ve Şartlar’a ilişkin doğabilecek ihtilaflarda SST’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Taraflar arasındaki işbu Hüküm ve Şartlardan doğan her türlü ihbar ve ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır).

İşbu Hüküm ve Şartlar, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişim sağlanması ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir bilgiyi kullanması ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Hüküm ve Şartlar v1 01/04/2023 tarihinde İnternet Sitesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.