Product Owner - SSTTEK

Product Owner

Dinamik ekibimize katılın ve yenilikçi teknoloji şirketimizin yazılım projelerinde önemli bir rol oynayın. Mükemmellik, kapsayıcılık ve sürekli iyileştirme kültürünü geliştirmeye kararlıyız.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Son kullanıcılarla etkileşime geçmek ve onların ihtiyaçlarını doğrudan geri bildirim yoluyla tam olarak anlamak. Müşteri problemlerini derinlemesine anlamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek.
 • Diğer product owner’lar, mühendislik ve veri bilimi ekipleri ile birlikte yeni özelliklerin teslimatını sağlamak.
 • Deney ve veri yoluyla yeni özellik fikirlerini belirlemek ve doğrulamak, öncelik ve yol haritası konusunda net kararlar almak.
 • Geliştirme ekibi ile etkileşime geçmek, gereksinimleri ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını ifade etmek.
 • Uygulanabilir bir ürün backlogu oluşturmak, planlamak ve iki haftada bir yüksek kaliteli özellikler sunmak.
 • Uygulanabilir bir ürün backlogu oluşturmak, planlamak ve iki haftada bir yüksek kaliteli özellikler sunmak. Bu, Product Team ile birlikte sürekli bir faaliyettir.
 • Açık kullanıcı hikayeleri ve Kabul Kriterleri yazmak.
 • Minimum Viable Product (MVP) belirlemek ve yönlendirmek.
 • Ürün için benchmark analizi yapmak.
 • Ürün ekibi ile birlikte yayın planı hazırlamak ve paydaşların onayını almak. Gerektiğinde planı yeniden gözden geçirmek.
 • Prototiplerin geliştirilmesini yönlendirmek ve kullanıcılarla fikirleri test etmek (örneğin, A/B test teknikleri kullanarak).
 • Ürünleri baştan sona yönetmek, müşteri benimseme, katılım ve memnuniyet metriklerini izlemek için çapraz fonksiyonlu iş birliği yapmak.
 • KPI kavramları, gösterge tabloları geliştirmek ve veri odaklı yaklaşımla yeni yayınlanan özelliklerin etkisini ölçmek.
 • Paydaş grubunu belirlemek: kullanıcılar, müşteriler, yönetim ekibi, diğer product owner’lar vb.
 • Paydaş grubu ile iletişim hattını sürdürmek.
 • Ekiple risk ve sorunları dile getirmek.
 • Paydaşları desteklemek için belgelendirme ve eğitim hazırlamak.

Gereksinimler ve Nitelikler:

 • Güçlü teknik yetenek ve bir ürün ekibinde deneyim (ideal olarak e-ticaret ve pazaryeri veya ilgili bir alanda).
 • Başarılı, veri odaklı ürünler teslim etme konusunda kanıtlanmış bir geçmiş.
 • Ürün vizyonunu veya stratejisini tanımlama ve başkalarına iletme yeteneği.
 • Ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında ürün geliştirmeyi yönlendirme deneyimi.
 • Product Owner olarak en az 2 yıllık çalışma deneyimi.
 • Girişimcilik becerileri veya deneyimi.
 • Yaratıcı düşünce.
 • Stratejik düşünme.
 • Ürün yönetimi.
 • Satış veya pazarlama deneyimi avantaj sağlar.
 • Paydaşları ve beklentilerini yönetme.
 • Agile metodolojiler hakkında derin anlayış ve deneyim.
 • Ortak bir hedef doğrultusunda çapraz fonksiyonel ekiplerle çalışma yeteneği.
 • Takım üyeleri ve müşterilerle ilişkiler geliştirme ve kişilerarası beceriler.
 • Minimum Marketable Features ve Minimum Viable Product tanımlama deneyimi.
 • Ürün yol haritasını nasıl tanımlayacağını bilme.
 • Olağanüstü iletişim, sunum ve liderlik becerileri.
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerileri.
 • Analitik ve problem çözme becerileri.
 • Detaylara dikkat.
 • Disiplinli olmak.
 • Aktif dinleyici olmak.
 • Üründe kullanılan teknolojilere genel bir bakış.

Tercih Edilen Sertifikalar:

 • PMI-PBA (Professional in Business Analysis)
 • PSPO (Professional Scrum Product Owner)
 • IIBA-CBAP (Certified Business Analysis Professional)

  Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni okudum ve başvuru için ilettiğim bilgi ve belgelerin bu kapsamda işlenmesini, korunmasını ve yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

  Kariyer

  SSTTEK takım arkadaşlarını arıyor!

  Bize katılın ve geleceğin dünyasında nasıl bir etkiniz olabileceğini görün!