Back

İş Zekası Süreç Yönetimi ve Uygulama Alanları

İş zekası (Business Intelligence) süreci, bilgi yönetimini depolamak, erişmek ve analiz etmek için teknoloji ve veri analiz araçlarını kullanan bir süreç yönetim modelidir.

İş zeka süreçleri, şirketlerin operasyonlarını ve performanslarını daha iyi yönetmelerini sağlayarak bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmaktadır. İş zekası; pazar araştırması, müşteri analizi, finansal planlama ve analiz, operasyonel verimlilik ve performans yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Şirketlerin verilerindeki eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri belirlemesine yardımcı olabilir. Bu durum da stratejik karar verme sürecini oluşturarak etkin sonuçlar ortaya çıkmasını sağlar.

İş zekası uygulamalarından bazıları şunlardır:

  • Veri görselleştirme
  • Raporlama
  • Tahmine dayalı analitik ve veri madenciliği

İş zekası süreç yönetimi ve şirket kültürü

İş zekası süreç yönetimini şirket yapısına efektif bir şekilde entegre edebilen şirketler, verimlilik ile kar marjı artışı sağlayabilmektedirler. Bu durum, şirketleri rakiplerinin önüne geçirerek rekabette büyük avantaj sağlar. Bu süreçlerde tek platform üzerinden yönetim yapılabilmesi sayesinde işlemler uzaktan ve mobil olarak yürütebilmektedir.

Bu sistem yapısı ile bilgiye ulaşım kolaylaşır. İş zekası süreçlerinde yapay zeka kullanımın avantajları sayesinde birçok analiz ve veri çok kısa süre içerisinde incelenerek raporlanabilmektedir. Oluşturulan raporlar istenilen kişi ve gruplar ile birlikte yönetilip paylaşılabilir.