İş Analisti - SSTTEK

İş Analisti

Dinamik ekibimize katılın ve yenilikçi teknoloji şirketimizin yazılım projelerinde önemli bir rol oynayın. Mükemmellik, kapsayıcılık ve sürekli iyileştirme kültürünü geliştirmeye kararlıyız.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Çeşitli paydaşlardan gelen gereksinimlere öncelik verilmesi.
 • Tüm paydaşların katılımını sağlamak için iş gereksinimlerini iletilmesi, tercüme edilmesi ve basitleştirilmesi.
 • Değişiklik önerilerini değerlendirilmesi ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak çözümleri tanımlamak.
 • İş ihtiyaçlarını keşfetmek, düzenlemek, netleştirmek ve değişiklik için spesifikasyonları gözden geçirip belirlemek.
 • Spesifikasyonları anladığından emin olabilmek adına Teknik Analist ve geliştirme ekibiyle birlikte çalışmak.
 • Bir değişiklik yönetimi/eğitim planı geliştirmeye yardımcı olunması için sistem senaryolarını belge haline getirmek ve etkilenen rolleri belirlemek için eğitim ekibiyle birlikte çalışmak.
 • İş süreci modellemesi yürütmek ve teknoloji işlevsellik testi ekibi için uygulanabilir senaryolar oluşturmak.

Gereksinimler ve Nitelikler:

 • Gereksinimleri doğru bir şekilde ölçme ve uygun çözümü belirleme yeteneği de dahil olmak üzere makul, eyleme geçirilebilir ve uygun maliyetli çözümleri konumlandırma ve “satma” konusunda olağanüstü beceri.
 • Bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve çözümlerin hayata geçirilmesini ve gereksinimlerin uygun şekilde kapatılmasını sağlamak için ileri görüşlü ve becerikli.
 • Birleşik Modelleme Dili (UML) ve Rasyonel Birleşik Süreç (RUP) gibi metodolojileri problem çözme ve uygulama, durum bildirimlerini ve ilgili belgeleri kullanarak ayrıntılı şartnameler hazırlama becerisi.
 • Paydaşlarla diplomatik olarak ilişki kurma ve orijinal beklentilerle uyumlu olmayabilecek değişiklikleri iletme becerisini kapsayan sosyal beceriler.
 • Süreç/fonksiyonel gereksinim tanımlama yöntemleri, ortak ve hızlı uygulama geliştirme oturumları, kullanım senaryosu geliştirme, süreç akış diyagramları gibi uygun gereksinim belirtimi ve geliştirme bilgisi.
 • Agile ve Waterfall metodolojileri hakkında çalışma bilgisi.
 • Araştırma ve sorun noktalarına göre ürün backlog’unu önceliklendirmek veya pazar değişikliklerine yanıt olarak ürünün yönünü değiştirmek. Bu, Product Team ile birlikte sürekli bir faaliyettir.
 • Açık kullanıcı hikayeleri ve Kabul Kriterleri yazmak.
 • Minimum Viable Product (MVP) belirlemek ve yönlendirmek.
 • Ürün için benchmark analizi yapmak.
 • Ürün ekibi ile birlikte yayın planı hazırlamak ve paydaşların onayını almak. Gerektiğinde planı yeniden gözden geçirmek.
 • Prototiplerin geliştirilmesini yönlendirmek ve kullanıcılarla fikirleri test etmek (örneğin, A/B test teknikleri kullanarak).
 • Atlassian ürünlerine hâkim olmak.
 • Microsoft Office araçlarına hâkim olmak.
 • Güçlü zaman yönetimi ve disipline sahip olmak.

Tercih Edilen Sertifikalar:

 • IIBA-CBAP (Certified Business Analysis Professional)
 • PMI-PBA (Professional in Business Analysis)
 • PMP (Project Management Professional)
 • PSM I (Professional Scrum Master I)
 • PSPO (Professional Scrum Product Owner)

  Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni okudum ve başvuru için ilettiğim bilgi ve belgelerin bu kapsamda işlenmesini, korunmasını ve yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

  Kariyer

  SSTTEK takım arkadaşlarını arıyor!

  Bize katılın ve geleceğin dünyasında nasıl bir etkiniz olabileceğini görün!