Back-end Developer - SSTTEK

Back-end Developer

Back-end Geliştirici, tüm şirketi etkileyebilecek sağlam uygulamalar ve sistem çözümleri tasarlamak ve geliştirmekten sorumludur. Bu rol, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi çözümler önererek ve her proje için en iyi araçları, metodolojileri ve dilleri belirleyerek işin omurgasını oluşturur. Proje Yöneticileri, Ürün Sahipleri, İş Analistleri, Ön Uç Geliştiricileri, Test Mühendisleri, UI/UX Tasarımcıları ve çeşitli iş birimleriyle iş birliği, yüksek kaliteli yazılım çözümleri sunmak için çok önemlidir.

Görev ve Sorumluluklar:

Bir .NET Core Back-end Geliştirici, uygulamaların işlevselliğini, hızını ve ölçeklenebilirliğini artırmada çok önemli bir rol oynar. Günlük görevler, sorumluluk düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterebilir; yalnızca programlamayı değil aynı zamanda tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsüne katılımı da kapsar. Geliştirici, DevOps’u uygulayarak, alternatif yöntem ve teknolojileri araştırıp önererek en iyi sonuçları elde etmeyi amaçlar. Temel sorumluluklar şunları içerir:

 • Çeşitli kod ve yazılım aşamaları da dahil olmak üzere .NET Core uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek.
 • Kapsamlı yazılım analizi, programlama, test etme ve hata ayıklama yürütmek ve yerleşik süreçleri iyileştirmek için değişiklikler önermek.
 • Gereksinimleri ayrıntılı spesifikasyonlara dönüştürmek ve hem üretim hem de üretim dışı uygulama sorunlarını belirlemek.

Gereksinimler ve Nitelikler:

 • Zorlukların üstesinden gelmek ve sürekli olarak yeni teknolojileri öğrenmek için sabır ve azimle birlikte güçlü problem çözme becerileri.
 • SQL, ORM, RabbitMQ, Microservices, Agile ve Scrum dahil olmak üzere çeşitli tasarım desenleri, dilleri ve metodolojilerinde uzmanlık.
 • Görevleri ve geliştirme kapsamını önceliklendirmek için gereksinimleri doğru bir şekilde toplama ve paydaşlarla yakın iş birliği yapma becerisi.
 • Test ortamında hataları belirleme ve hassas ayarlamalar yapma becerisiyle ayrıntılara büyük önem vermek.
 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans derecesi.
 • Yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıllık deneyim.
 • .NET Core kullanarak proje geliştirmede kanıtlanmış deneyim.
 • CQRS ve Mediator tasarım modelleri bilgisi.
 • Etki Alanına Dayalı Tasarım (DDD) ilkelerine yoğun ilgi.
 • SQL ve No-SQL veritabanları, tercihen MongoDB, PostgreSQL ve Elasticsearch konusunda deneyim.
 • REST API mimarisinde uzmanlık.
 • Birim ve entegrasyon testlerinde güçlü altyapı.
 • Çok katmanlı (N-Katmanlı) yazılım mimarisine hâkim olmak.
 • Tasarım Desenleri, Nesneye Dayalı Programlama (OOP) ve SOLID ilkelerinde yeterlilik.
 • Mimari tasarım da dahil olmak üzere sıfırdan çözüm tasarlama ve oluşturma deneyimi.
 • Mikroservis mimarisi bilgisi.
 • Tercihen RabbitMQ ve Kafka gibi mesajlaşma sistemleri konusunda deneyim.
 • Elasticsearch ve Kibana gibi kayıt tutma ve izleme araçları konusunda deneyim.
 • Yeniliklere açık, araştırma ve geliştirmeye güçlü bir ilgi duymak.
 • Agile-Scrum metodolojileri dahilinde çalışma deneyimi.
 • Son derece sorumluluk sahibi ve mükemmel bir takım oyuncusu olmak.
 • Güçlü analitik düşünme ve problem çözme becerileri.
 • Güçlü takip ve detaylara dikkat etme becerisi.
 • Akıcı İngilizce bilgisi.
 • Erkek adaylar için: Askerlik ile ilişiği kalmaması veya en az üç yıl tecili olması.

Bu pozisyon, dinamik bir ortamda önemli bir etki yaratmak için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Uzmanlıklarını ve yenilikçi düşüncelerini ekibe katmak isteyen bireylerin başvuruları memnuniyetle karşılanmaktadır.

  Çalışan ve Stajyer Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni okudum ve başvuru için ilettiğim bilgi ve belgelerin bu kapsamda işlenmesini, korunmasını ve yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum.

  Kariyer

  SSTTEK takım arkadaşlarını arıyor!

  Bize katılın ve geleceğin dünyasında nasıl bir etkiniz olabileceğini görün!