Akıllı Süreç Otomasyonunun İş Yaşamına Etkisi - SSTTEK
Back

Akıllı Süreç Otomasyonunun İş Yaşamına Etkisi

Birçok şirket maliyet verimliliğini, müşteri memnuniyetini ve çalışan bağlılığını aynı anda artırmak için otomasyon süreçlerinin yönetimine büyük önem vermektedir. Birçok otomasyon programı tüm aşamalarda önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte, dijitalde ilerleme daha hızla gelişmektedir.

Akıllı süreç otomasyonu (IPA) tam da bu noktada devreye giriyor. Şirketlerin yeni nesil işletim modeline sahip olacağına hedefleyen birçok şirket, maliyet avantajından faydalanmaktadır.

Akıllı süreç otomasyonu faydaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • İşlerin yüzde 50 ile 70’inin otomasyonu sağlaması,
  • Yıllık yüzde 20 ile 35 çalışmayı maliyet verimliliğine çevrilmesi,
  • Doğrudan işlem süresini yüzde 50 ile 60 oranında azaltılması,
  • Yatırım getirisini yüzde 100’ün üzerine çıkarılması.

Robotik Süreç Otomasyonunun Sağladığı Kolaylıklar

Robotik Süreç Otomasyonu temel iş yaşamındaki süreçleri makine öğrenimi ile birleştiren, gelişmekte olan bir dizi yeni teknolojidir. Tekrarlayan rutin görevleri ortadan kaldırarak çalışana yardımcı olan bir iş süreci iyileştirmeleri ve yeni nesil araçlar paketidir. Etkileşimleri basitleştirerek ve süreçleri hızlandırarak şirketlerin iş akışında zaman ve etkileşim olarak büyük bir tasarruf elde etmelerini ve maliyetleri azaltmalarını sağlamaktadır. Böylece şirketlerin kâr marjında artışa olanak sunmaktadır.

Akıllı otomasyon süreçleri, insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri taklit eder ve zamanla bunları daha da iyi yapmayı öğrenir. Kural tabanlı otomasyonun geleneksel kolları, derin öğrenme ve bilişsel teknolojideki gelişmeler sayesinde karar verme yetenekleriyle hareket eder. Bu şekilde geliştirilmiş verimlilik, artan çalışan performansı, operasyonel risklerin azaltılması ve iyileştirilmiş yanıt süreleri ile şirketlere büyük fayda sağlamaktadır.